Toekomst Onderwijs 2032

8 maart 2015. Dit landelijke traject genaamd onderwijs2032 gaat in op de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen in de toekomst nodig hebben en Leren kinderen op school nog de juiste dingen voor de toekomst. Het Platform Onderwijs2032-de kinderen van nu komen in 2032 van school heeft onder 1 okt 2015. Vandaag presenteert het Platform Onderwijs2032 de hoofdlijn van zijn advies over het onderwijs van de toekomst. Centraal staat welke kennis 4 dec 2015. Deze belangrijke vraag legde staatssecretaris Dekker Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor aan het Platform Onderwijs2032 onder leiding 26 jan 2016. Onderwijs2032 in Limburg. Naar aanleiding van het conceptadvies Onderwijs2032 over het curriculum van de toekomst vond op 23 november Daarnaast gaat het advies over de inhoud van het onderwijs van de toekomst. Voor huisvesting geldt, nu n in 2032 hetzelfde: de vorm van de huisvesting dient 1 okt 2015. Maar wil Nederland de positie in de top drie van de wereld behouden, dan moet onderwijs toekomstgerichter worden, aldus voorzitter Paul Kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, zijn rond 2032 klaar om aan het werk te gaan en te participeren in de maatschappij. Welke kennis en 27 jan 2016. Hierin is het advies van Platform 2032 verwerkt met het oog op toekomstgericht onderwijs. Er waren vele prominenten aanwezig. Het vond 10 mei 2016. Eind januari bracht het Platform Onderwijs 2032 het eindadvies uit met hun visie op toekomstgericht onderwijs. EYE heeft mede namens het 31 mei 2016. Het Platform Onderwijs2032 heeft in 2015 in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker een maatschappelijke dialoog 9 feb 2015. Oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Paul Schnabel heeft een groep samengesteld waarmee hij in opdracht van kabinet Myriam Lieskamp. Lid SER commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt. SER advies Toekomstgericht beroepsonderwijs deel 1 toekomst onderwijs 2032 Het Ministerie van Onderwijs startte met het oog op herziening van de kerndoelen in 2017 een nationale brainstorm over de onderwijsinhoud van de toekomst toekomst onderwijs 2032 7 juni 2016. Toekomstgericht onderwijs: dichterbij dan je denkt. Visie op het onderwijs geven en een toelichting op het visiestuk Onderwijs2032 7 okt 2015. Recent verscheen vanuit het Platform Onderwijs 2032 Hoofdlijn advies over het onderwijs van de toekomst. Een paar citaten hieruit over toekomst onderwijs 2032 .